Kyoyaki – Lư đốt hương men Hồng Đào | Lư gốm sứ

4.327.400 

Lư gốm Kyohanayu - Hồng đào
Kyoyaki – Lư đốt hương men Hồng Đào | Lư gốm sứ

4.327.400 

HDSD
Đổ thêm tro hương vào lư đầy khoảng 8 phần. Đốt hương và đặt lên trên. Không cần đóng nắp lư. Nếu đóng nắp, hương có thể bị tắt. Khi không sử dụng, vui lòng đóng nắp và thưởng thức nó như một vật trang trí nội thất.
LƯU Ý
-Vì sản phẩm này được làm bằng tay và tùy thuộc vào các điều kiện như lửa trong lò và khí hậu nên có thể có một chút khác biệt về màu sắc, hoa văn và không có mẫu nào giống nhau.