Scentscape – Spring leaves | 40 que

327.800 

Hương Scentscape - Hoa anh đào, hoa mận, hoa lily - 40 Que
Scentscape – Spring leaves | 40 que

327.800 

Scentscape – Spring leaves | 40 que

– Số lượng: 40 que + 1 chân đế
– Thời gian cháy: khoảng 25 phút
– Ít khói